"გადავარჩინოთ ბავშვები"

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ასოციაცია "ანიკა"-მ 2008 წელს საერთაშორისო ორგანიზაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები"-ის მხარდაჭერით აგვისტოს ომის დროს იძულებით გადაადგილებული 75 ბავშვისთვის გახსნა დღის ცენტრი. სერვისი მოიცავდა ფსიქო-სოციალურ რეაბილიტაციას, განათლებას და კულტურულ აქტივობებს.