მსოფლიო ებრაელთა ფონდი

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ანიკამ რამდენიმე წლის წინ წამოიწყო ერთობლივი პროექტი "დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის" მსოფლიო ებრალთა ფონდის დაფინანსებით, რომელიც ეხება ორ მნიშვნელოვან საკითხს- შშმ პირთა უმუშევრობა და არა კეთილდღეობა.