ევროპის ფონდი

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ევროპის ფონდის მხარდაჭერით შემუშავდა და შეიქმნა ასოციაცია "ანიკას" განახლებული ვებ-გვერდის კონცეფცია.