ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ანიკასთან ერთად 2010 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში განახორციელა პროექტი“პროფესიული განათლების მხარდაჭერა იძულებით გადაადგილებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისა და მათი ოჯახის წევრებისთვის”.