იაპონიის საელჩო საქართველოში

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ასოციაცია "ანიკა"-სთან ერთად 2003-2004 წლებში განახორციელა პროექტი - “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო-გამაჯანსაღებელი ცენტრი”.